Privacy VerklaringPRIVACYVERKLARING

AIDA Digital, handelend onder de naam Samebike.nl

Deze Privacyverklaring van Samebike.nl is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Samebike.nl (Samebike) in verband met onze website en nieuwsbrieven. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Samebike (KVK 60896698 - Vestigingsnr. 000030048583 - Perzikstraat 23 - 9408 BN - Assen) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens (uitsluitend naam en e-mailadres!).

Samebike is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:
– op persoonlijke wijze met je te communiceren;
– versturen van informatieve nieuwsbrieven ;
– het bieden van app-functionaliteiten;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De enige gegevens, die wij bewaren, zijn naam en e-mailadressen, ten behoeve van het versturen van de informatieve nieuwsbrieven, die gelieerd zijn aan de website Samebike.nl.

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je de website Samebike.nl bezoekt. Deze gegevens bevatten uitsluitend je naam en e-mailadres.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de website Samebike.nl gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Abonneren nieuwsbrief

– gegevens die je verstrekt

Contactformulier van onze klantenservice

– gegevens die je verstrekt

Bezoek aan onze websites (cookies)

– metadata.
NB: zie het Cookiebeleid Samebike.nl voor verdere details

Inloggen via sociale media op onze websites

– gegevens die je verstrekt
NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.

Gebruik van de app

– gegevens die je verstrekt
– Metadata.
NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je Samebike.nl en om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Samebike.nl draagt jouw persoonsgegevens op geen enkele wijze over aan externe partijen. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor persoonlijke communicatie en het verzenden van nieuwsbrieven, zoals boven vermeld.

Samebike.nl zal je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Samebike.nl kan de website aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan Samebike.nl gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Samebike.nl zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Samebike.nl passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als je onze website, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Samebike.nl voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van Samebike.nl van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 9 Februari 2019 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen en feedback

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar info@samebike.nl.